Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
EX5 مارون ۲۶۱,۶۰۴ ریال سال گذشته
1922T لاله ۳۴۹,۱۵۳ ریال سال گذشته
22B02 مهاباد ۲۹۱,۱۱۶ ریال سال گذشته
SF060 پلي نار ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
EX3 امیر کبیر ۲۷۲,۹۶۱ ریال سال گذشته
BG820N شهید تندگويان ۲۴۹,۴۰۷ ریال سال گذشته
BG820S شهید تندگويان ۲۵۶,۹۳۶ ریال سال گذشته
BG780N شهید تندگويان ۲۳۹,۹۹۵ ریال سال گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۴۶۴,۳۸۳ ریال سال گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
HP510L پلي پروپيلن جم ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
C30S مارون ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
Z30G مارون ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
Z30S مارون ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
Z30S شازند ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
HP552R شازند ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
3840 تبریز ۲۶۵,۷۲۷ ریال سال گذشته
7240 تبریز ۴۰۵,۴۸۶ ریال سال گذشته
1540 تبریز ۳۲۲,۹۷۲ ریال سال گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 25 اسفند ماه 1399 ،03:10 ب.ظ۲۴۲,۰۹۷ ریال
 • 20 اسفند ماه 1399 ،03:39 ب.ظ۲۳۸,۱۲۳ ریال
 • 12 اسفند ماه 1399 ،03:35 ب.ظ۲۳۱,۹۶۸ ریال
 • 10 آذر ماه 1399 ،01:38 ق.ظ۲۰۶,۸۴۹ ریال
 • 9 تیر ماه 1399 ،01:09 ب.ظ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • 1 تیر ماه 1399 ،12:53 ب.ظ۱۴۲,۵۰۰ ریال
 • 31 خرداد ماه 1399 ،02:20 ب.ظ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • 26 خرداد ماه 1399 ،12:44 ب.ظ۱۳۷,۰۰۰ ریال
 • 18 خرداد ماه 1399 ،01:18 ب.ظ۱۳۵,۰۰۰ ریال
 • 11 خرداد ماه 1399 ،12:19 ب.ظ۱۳۱,۵۰۰ ریال
 • 10 خرداد ماه 1399 ،01:03 ب.ظ۱۳۱,۲۰۰ ریال
 • 7 خرداد ماه 1399 ،12:50 ب.ظ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • 6 خرداد ماه 1399 ،12:58 ب.ظ۱۳۱,۰۰۰ ریال
 • 30 اردیبهشت ماه 1399 ،12:30 ب.ظ۱۲۱,۵۰۰ ریال
 • 28 اردیبهشت ماه 1399 ،12:20 ب.ظ۱۲۱,۰۰۰ ریال
 • 27 اردیبهشت ماه 1399 ،02:28 ب.ظ۱۲۱,۵۰۰ ریال
 • 22 اردیبهشت ماه 1399 ،12:20 ب.ظ۱۱۲,۰۰۰ ریال
 • 22 اردیبهشت ماه 1399 ،12:20 ب.ظ۱۱۲,۵۰۰ ریال
 • 21 اردیبهشت ماه 1399 ،12:21 ب.ظ۱۲۲,۰۰۰ ریال
 • 17 اردیبهشت ماه 1399 ،01:18 ب.ظ۱۱۳,۷۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
HI0500 (پترو 360) ۲۴۲,۰۹۷ ریال
HI0500 (پترو 360) ۲۳۸,۱۲۳ ریال
HI0500 (پترو 360) ۲۳۱,۹۶۸ ریال
HI0500 (پترو 360) ۲۰۶,۸۴۹ ریال
HI0500 (پترو 360) ۱۵۰,۰۰۰ ریال
HI0500 (پترو 360) ۱۴۲,۵۰۰ ریال
HI0500 (پترو 360) ۱۴۲,۰۰۰ ریال
HI0500 (پترو 360) ۱۳۷,۰۰۰ ریال
HI0500 (پترو 360) ۱۳۵,۰۰۰ ریال
HI0500 (پترو 360) ۱۳۱,۵۰۰ ریال