Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
EX5 مارون ۲۶۱,۶۰۴ ریال سال گذشته
1922T لاله ۳۴۹,۱۵۳ ریال سال گذشته
22B02 مهاباد ۲۹۱,۱۱۶ ریال سال گذشته
SF060 پلي نار ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
EX3 امیر کبیر ۲۷۲,۹۶۱ ریال سال گذشته
BG820N شهید تندگويان ۲۴۹,۴۰۷ ریال سال گذشته
BG820S شهید تندگويان ۲۵۶,۹۳۶ ریال سال گذشته
BG780N شهید تندگويان ۲۳۹,۹۹۵ ریال سال گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۴۶۴,۳۸۳ ریال سال گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
HP510L پلي پروپيلن جم ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
C30S مارون ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
Z30G مارون ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
Z30S مارون ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
Z30S شازند ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
HP552R شازند ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
3840 تبریز ۲۶۵,۷۲۷ ریال سال گذشته
7240 تبریز ۴۰۵,۴۸۶ ریال سال گذشته
1540 تبریز ۳۲۲,۹۷۲ ریال سال گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 25 اسفند ماه 1399 ،03:09 ب.ظ۲۶۱,۶۰۴ ریال
 • 20 اسفند ماه 1399 ،03:38 ب.ظ۲۵۹,۶۱۶ ریال
 • 12 اسفند ماه 1399 ،03:34 ب.ظ۲۴۵,۱۳۳ ریال
 • 10 آذر ماه 1399 ،01:37 ق.ظ۲۱,۶۷۱ ریال
 • 9 تیر ماه 1399 ،01:10 ب.ظ۱۴۶,۰۰۰ ریال
 • 1 تیر ماه 1399 ،12:52 ب.ظ۱۴۴,۵۰۰ ریال
 • 31 خرداد ماه 1399 ،02:18 ب.ظ۱۴۱,۰۰۰ ریال
 • 26 خرداد ماه 1399 ،12:43 ب.ظ۱۳۸,۵۰۰ ریال
 • 18 خرداد ماه 1399 ،01:16 ب.ظ۱۳۶,۰۰۰ ریال
 • 11 خرداد ماه 1399 ،12:20 ب.ظ۱۲۱,۹۰۰ ریال
 • 10 خرداد ماه 1399 ،01:03 ب.ظ۱۲۴,۲۰۰ ریال
 • 7 خرداد ماه 1399 ،12:50 ب.ظ۱۲۲,۵۰۰ ریال
 • 6 خرداد ماه 1399 ،12:58 ب.ظ۱۲۳,۰۰۰ ریال
 • 30 اردیبهشت ماه 1399 ،12:29 ب.ظ۱۱۳,۸۰۰ ریال
 • 28 اردیبهشت ماه 1399 ،12:20 ب.ظ۱۱۶,۱۰۰ ریال
 • 27 اردیبهشت ماه 1399 ،02:30 ب.ظ۱۱۴,۲۰۰ ریال
 • 24 اردیبهشت ماه 1399 ،12:46 ب.ظ۱۱۳,۵۰۰ ریال
 • 22 اردیبهشت ماه 1399 ،12:18 ب.ظ۱۱۴,۰۰۰ ریال
 • 21 اردیبهشت ماه 1399 ،12:21 ب.ظ۱۱۴,۰۰۰ ریال
 • 20 اردیبهشت ماه 1399 ،01:53 ب.ظ۱۱۳,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
F7000 (پترو 360) ۲۶۱,۶۰۴ ریال
F7000 (پترو 360) ۲۵۹,۶۱۶ ریال
F7000 (پترو 360) ۲۴۵,۱۳۳ ریال
F7000 (پترو 360) ۲۱,۶۷۱ ریال
F7000 (پترو 360) ۱۴۶,۰۰۰ ریال
F7000 (پترو 360) ۱۴۴,۵۰۰ ریال
F7000 (پترو 360) ۱۴۱,۰۰۰ ریال
F7000 (پترو 360) ۱۳۸,۵۰۰ ریال
F7000 (پترو 360) ۱۳۶,۰۰۰ ریال
F7000 (پترو 360) ۱۲۱,۹۰۰ ریال