Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
ZR 340 R نويد زرشيمي ۴۰۱,۳۷۴ ریال 4 روز گذشته
RP340R پلي پروپيلن جم ۴۰۱,۳۷۴ ریال 4 روز گذشته
3840 تبریز ۲۲۷,۷۷۴ ریال 4 روز گذشته
7240 تبریز ۳۵۴,۳۱۴ ریال 4 روز گذشته
1540 تبریز ۲۷۹,۳۳۳ ریال 4 روز گذشته
1922T لاله ۳۱۱,۹۶۷ ریال 4 روز گذشته
BL3 کرمانشاه ۲۳۳,۰۹۱ ریال 4 روز گذشته
BL3 جم ۲۳۳,۰۹۱ ریال 4 روز گذشته
BL3 مارون ۲۳۳,۰۹۱ ریال 4 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
2420H امیر کبیر ۳۰۲,۷۰۰ ریال 4 روز گذشته
2102TX00 لاله ۳۰,۷۰۰ ریال 4 روز گذشته
52518 جم ۲۰۶,۰۲۵ ریال 4 روز گذشته
0035 بندر امام ۲۳۳,۰۹۱ ریال 4 روز گذشته
HCH5110 آریا ساسول ۲۱۸,۹۰۰ ریال 4 روز گذشته
0075 بندر امام ۳۰۲,۷۰۰ ریال 4 روز گذشته
0200 بندر امام ۳۰۲,۷۰۰ ریال 4 روز گذشته
2420E02 کردستان ۳۰۲,۷۰۰ ریال 4 روز گذشته
0209AA امیر کبیر ۲۴۶,۵۷۱ ریال 4 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 10 آذر ماه 1399 ،01:37 ق.ظ۲۱,۶۷۱ ریال
 • 9 آبان ماه 1399 ،12:29 ب.ظ۲۰۶,۲۶۳ ریال
 • 9 تیر ماه 1399 ،01:09 ب.ظ۱۴۷,۰۰۰ ریال
 • 1 تیر ماه 1399 ،12:52 ب.ظ۱۴۷,۰۰۰ ریال
 • 31 خرداد ماه 1399 ،02:18 ب.ظ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • 26 خرداد ماه 1399 ،12:43 ب.ظ۱۳۹,۵۰۰ ریال
 • 18 خرداد ماه 1399 ،01:16 ب.ظ۱۳۸,۰۰۰ ریال
 • 11 خرداد ماه 1399 ،12:20 ب.ظ۱۲۷,۰۰۰ ریال
 • 10 خرداد ماه 1399 ،01:14 ب.ظ۱۲۵,۰۰۰ ریال
 • 7 خرداد ماه 1399 ،12:50 ب.ظ۱۲۴,۰۰۰ ریال
 • 6 خرداد ماه 1399 ،12:57 ب.ظ۱۲۴,۵۰۰ ریال
 • 30 اردیبهشت ماه 1399 ،12:29 ب.ظ۱۱۵,۵۰۰ ریال
 • 28 اردیبهشت ماه 1399 ،12:20 ب.ظ۱۱۶,۵۰۰ ریال
 • 27 اردیبهشت ماه 1399 ،02:37 ب.ظ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • 24 اردیبهشت ماه 1399 ،12:46 ب.ظ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • 22 اردیبهشت ماه 1399 ،12:18 ب.ظ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • 21 اردیبهشت ماه 1399 ،12:21 ب.ظ۱۱۵,۲۰۰ ریال
 • 20 اردیبهشت ماه 1399 ،01:53 ب.ظ۱۱۴,۰۰۰ ریال
 • 17 اردیبهشت ماه 1399 ،01:17 ب.ظ۱۱۱,۹۰۰ ریال
 • 16 اردیبهشت ماه 1399 ،12:46 ب.ظ۱۱۱,۷۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
F7000 (پترو 360) ۲۱,۶۷۱ ریال
F7000 (پترو 360) ۲۰۶,۲۶۳ ریال
F7000 (پترو 360) ۱۴۷,۰۰۰ ریال
F7000 (پترو 360) ۱۴۷,۰۰۰ ریال
F7000 (پترو 360) ۱۴۲,۰۰۰ ریال
F7000 (پترو 360) ۱۳۹,۵۰۰ ریال
F7000 (پترو 360) ۱۳۸,۰۰۰ ریال
F7000 (پترو 360) ۱۲۷,۰۰۰ ریال
F7000 (پترو 360) ۱۲۵,۰۰۰ ریال
F7000 (پترو 360) ۱۲۴,۰۰۰ ریال