Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
EX5 مارون ۲۶۱,۶۰۴ ریال سال گذشته
1922T لاله ۳۴۹,۱۵۳ ریال سال گذشته
22B02 مهاباد ۲۹۱,۱۱۶ ریال سال گذشته
SF060 پلي نار ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
EX3 امیر کبیر ۲۷۲,۹۶۱ ریال سال گذشته
BG820N شهید تندگويان ۲۴۹,۴۰۷ ریال سال گذشته
BG820S شهید تندگويان ۲۵۶,۹۳۶ ریال سال گذشته
BG780N شهید تندگويان ۲۳۹,۹۹۵ ریال سال گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۴۶۴,۳۸۳ ریال سال گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
HP510L پلي پروپيلن جم ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
C30S مارون ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
Z30G مارون ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
Z30S مارون ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
Z30S شازند ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
HP552R شازند ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
3840 تبریز ۲۶۵,۷۲۷ ریال سال گذشته
7240 تبریز ۴۰۵,۴۸۶ ریال سال گذشته
1540 تبریز ۳۲۲,۹۷۲ ریال سال گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 5 آبان ماه 1397 ،03:44 ب.ظ۱۱۶,۵۰۰ ریال
 • 5 آبان ماه 1397 ،03:44 ب.ظ۱۱۶,۵۰۰ ریال
 • 5 آبان ماه 1397 ،03:44 ب.ظ۱۱۶,۵۰۰ ریال
 • 5 آبان ماه 1397 ،03:44 ب.ظ۱۱۶,۵۰۰ ریال
 • 5 آبان ماه 1397 ،03:44 ب.ظ۱۱۶,۵۰۰ ریال
 • 5 آبان ماه 1397 ،03:44 ب.ظ۱۱۶,۵۰۰ ریال
 • 5 آبان ماه 1397 ،03:44 ب.ظ۱۱۶,۵۰۰ ریال
 • 5 آبان ماه 1397 ،03:44 ب.ظ۱۱۶,۵۰۰ ریال
 • 5 آبان ماه 1397 ،03:44 ب.ظ۱۱۶,۵۰۰ ریال
 • 5 آبان ماه 1397 ،03:44 ب.ظ۱۱۶,۵۰۰ ریال
 • 5 آبان ماه 1397 ،03:44 ب.ظ۱۱۶,۵۰۰ ریال
 • 5 آبان ماه 1397 ،03:44 ب.ظ۱۱۶,۵۰۰ ریال
 • 5 آبان ماه 1397 ،03:44 ب.ظ۱۱۶,۵۰۰ ریال
 • 1 مهر ماه 1397 ،11:32 ق.ظ۱۳۳,۰۰۰ ریال
 • 26 شهریور ماه 1397 ،01:28 ب.ظ۱۳۳,۰۰۰ ریال
 • 25 شهریور ماه 1397 ،02:55 ب.ظ۱۳۴,۰۰۰ ریال
 • 24 شهریور ماه 1397 ،01:57 ب.ظ۱۳۵,۰۰۰ ریال
 • 24 شهریور ماه 1397 ،01:57 ب.ظ۱۳۶,۰۰۰ ریال
 • 17 مرداد ماه 1397 ،03:50 ب.ظ۱۱۱,۰۰۰ ریال
 • 13 مرداد ماه 1397 ،12:21 ب.ظ۱۰۵,۵۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
F7000 (پترو 360) ۲۶۱,۶۰۴ ریال
F7000 (پترو 360) ۲۴۵,۱۳۳ ریال
F7000 (پترو 360) ۲۱,۶۷۱ ریال
F7000 (پترو 360) ۲۰۶,۲۶۳ ریال
F7000 (پترو 360) ۱۴۷,۰۰۰ ریال
F7000 (پترو 360) ۱۴۷,۰۰۰ ریال
F7000 (پترو 360) ۱۴۲,۰۰۰ ریال
F7000 (پترو 360) ۱۳۹,۵۰۰ ریال
F7000 (پترو 360) ۱۳۸,۰۰۰ ریال
F7000 (پترو 360) ۱۲۷,۰۰۰ ریال