Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
EX5 مارون ۲۶۱,۶۰۴ ریال سال گذشته
1922T لاله ۳۴۹,۱۵۳ ریال سال گذشته
22B02 مهاباد ۲۹۱,۱۱۶ ریال سال گذشته
SF060 پلي نار ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
EX3 امیر کبیر ۲۷۲,۹۶۱ ریال سال گذشته
BG820N شهید تندگويان ۲۴۹,۴۰۷ ریال سال گذشته
BG820S شهید تندگويان ۲۵۶,۹۳۶ ریال سال گذشته
BG780N شهید تندگويان ۲۳۹,۹۹۵ ریال سال گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۴۶۴,۳۸۳ ریال سال گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
HP510L پلي پروپيلن جم ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
C30S مارون ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
Z30G مارون ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
Z30S مارون ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
Z30S شازند ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
HP552R شازند ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
3840 تبریز ۲۶۵,۷۲۷ ریال سال گذشته
7240 تبریز ۴۰۵,۴۸۶ ریال سال گذشته
1540 تبریز ۳۲۲,۹۷۲ ریال سال گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 25 اسفند ماه 1399 ،03:11 ب.ظ۲۶۱,۶۰۴ ریال
 • 20 اسفند ماه 1399 ،03:41 ب.ظ۲۵۹,۶۱۶ ریال
 • 12 اسفند ماه 1399 ،03:37 ب.ظ۲۴۵,۱۳۳ ریال
 • 10 آذر ماه 1399 ،01:50 ق.ظ۲۱۶,۷۰۱ ریال
 • 3 آذر ماه 1399 ،03:08 ق.ظ۲۱۵,۸۸۱ ریال
 • 3 آذر ماه 1399 ،02:36 ق.ظ۲۱۵,۸۸۱ ریال
 • 26 خرداد ماه 1399 ،12:43 ب.ظ۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • 18 خرداد ماه 1399 ،01:19 ب.ظ۱۳۷,۰۰۰ ریال
 • 7 خرداد ماه 1399 ،12:49 ب.ظ۱۴۱,۰۰۰ ریال
 • 6 خرداد ماه 1399 ،12:57 ب.ظ۱۳۵,۰۰۰ ریال
 • 27 اردیبهشت ماه 1399 ،02:37 ب.ظ۱۱۹,۰۰۰ ریال
 • 21 اردیبهشت ماه 1399 ،12:20 ب.ظ۱۱۸,۰۰۰ ریال
 • 14 اردیبهشت ماه 1399 ،01:41 ب.ظ۱۱۲,۵۰۰ ریال
 • 7 اردیبهشت ماه 1399 ،01:30 ب.ظ۱۱۱,۵۰۰ ریال
 • 6 اردیبهشت ماه 1399 ،01:10 ب.ظ۱۱۱,۵۰۰ ریال
 • 6 اردیبهشت ماه 1399 ،01:10 ب.ظ۱۱۱,۵۰۰ ریال
 • 3 اردیبهشت ماه 1399 ،02:01 ب.ظ۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • 3 اردیبهشت ماه 1399 ،01:55 ب.ظ۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • 21 اسفند ماه 1398 ،12:54 ب.ظ۱۲۵,۰۰۰ ریال
 • 20 اسفند ماه 1398 ،12:53 ب.ظ۱۲۷,۵۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
EX5 (پترو 360) ۲۶۱,۶۰۴ ریال
EX5 (پترو 360) ۲۵۹,۶۱۶ ریال
EX5 (پترو 360) ۲۴۵,۱۳۳ ریال
EX5 (پترو 360) ۲۱۶,۷۰۱ ریال
EX5 (پترو 360) ۲۱۵,۸۸۱ ریال
EX5 (پترو 360) ۲۱۵,۸۸۱ ریال
EX5 (پترو 360) ۱۴۰,۰۰۰ ریال
EX5 (پترو 360) ۱۳۷,۰۰۰ ریال
EX5 (پترو 360) ۱۴۱,۰۰۰ ریال
EX5 (پترو 360) ۱۳۵,۰۰۰ ریال