Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
ٍEVA 18vs 430 هونام کره ۵۹۵,۰۰۰ ریال سال گذشته
C30S مارون ۲۴۹,۰۹۲ ریال سال گذشته
C30G مارون ۲۴۹,۰۹۲ ریال سال گذشته
Z30S شازند ۲۴۹,۰۹۲ ریال سال گذشته
Z30S مارون ۲۴۹,۰۹۲ ریال سال گذشته
Z30G مارون ۲۴۹,۰۹۲ ریال سال گذشته
HP552R پلي پروپيلن جم ۲۴۹,۰۹۲ ریال سال گذشته
HP552R شازند ۲۴۹,۰۹۲ ریال سال گذشته
22B02 مهاباد ۲۱۸,۸۲۲ ریال سال گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
22B03 مهاباد ۲۱۸,۸۲۲ ریال سال گذشته
HP550J پلي پروپيلن جم ۲۴۹,۰۹۲ ریال سال گذشته
RP340R پلي پروپيلن جم ۲۹۱,۳۲۱ ریال سال گذشته
3840 تبریز ۲۲۹,۹۳۷ ریال سال گذشته
7240 تبریز ۳۴۰,۲۸۴ ریال سال گذشته
1540 تبریز ۲۹۵,۳۱۴ ریال سال گذشته
1922T لاله ۲۹۶,۳۰۷ ریال سال گذشته
EX5 مارون ۲۱۶,۷۰۱ ریال سال گذشته
EX5 کرمانشاه ۲۱۶,۷۰۱ ریال سال گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 10 آذر ماه 1399 ،01:50 ق.ظ۲۱۶,۷۰۱ ریال
 • 3 آذر ماه 1399 ،02:28 ق.ظ۲۳۶,۴۸۶ ریال
 • 31 خرداد ماه 1399 ،02:18 ب.ظ۱۴۵,۵۰۰ ریال
 • 26 خرداد ماه 1399 ،12:42 ب.ظ۱۴۷,۰۰۰ ریال
 • 6 خرداد ماه 1399 ،12:57 ب.ظ۱۳۵,۰۰۰ ریال
 • 9 اردیبهشت ماه 1399 ،01:33 ب.ظ۱۲۰,۵۰۰ ریال
 • 8 اردیبهشت ماه 1399 ،01:36 ب.ظ۱۲۰,۵۰۰ ریال
 • 7 اردیبهشت ماه 1399 ،01:30 ب.ظ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • 6 اردیبهشت ماه 1399 ،01:10 ب.ظ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • 3 اردیبهشت ماه 1399 ،01:55 ب.ظ۱۲۰,۵۰۰ ریال
 • 2 اردیبهشت ماه 1399 ،01:40 ب.ظ۱۲۳,۰۰۰ ریال
 • 1 اردیبهشت ماه 1399 ،01:39 ب.ظ۱۲۴,۷۰۰ ریال
 • 20 فروردین ماه 1399 ،01:35 ب.ظ۱۲۲,۷۰۰ ریال
 • 25 اسفند ماه 1398 ،01:16 ب.ظ۱۲۷,۵۰۰ ریال
 • 24 اسفند ماه 1398 ،01:16 ب.ظ۱۲۷,۵۰۰ ریال
 • 21 اسفند ماه 1398 ،12:54 ب.ظ۱۲۷,۵۰۰ ریال
 • 20 اسفند ماه 1398 ،12:53 ب.ظ۱۲۸,۵۰۰ ریال
 • 19 اسفند ماه 1398 ،01:02 ب.ظ۱۲۷,۰۰۰ ریال
 • 17 اسفند ماه 1398 ،12:43 ب.ظ۱۲۷,۰۰۰ ریال
 • 14 اسفند ماه 1398 ،12:57 ب.ظ۱۲۷,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
EX3 (پترو 360) ۲۱۶,۷۰۱ ریال
EX3 (پترو 360) ۲۳۶,۴۸۶ ریال
EX3 (پترو 360) ۱۴۵,۵۰۰ ریال
EX3 (پترو 360) ۱۴۷,۰۰۰ ریال
EX3 (پترو 360) ۱۳۵,۰۰۰ ریال
EX3 (پترو 360) ۱۲۰,۵۰۰ ریال
EX3 (پترو 360) ۱۲۰,۵۰۰ ریال
EX3 (پترو 360) ۱۲۰,۰۰۰ ریال
EX3 (پترو 360) ۱۲۰,۰۰۰ ریال
EX3 (پترو 360) ۱۲۰,۵۰۰ ریال