Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
RP340R پلي پروپيلن جم ۴۳۳,۴۷۷ ریال 6 روز گذشته
G1551 تخت جمشید ۳۱۷,۶۲۳ ریال 6 روز گذشته
3840 تبریز ۲۵۵,۳۹۹ ریال 6 روز گذشته
7240 تبریز ۳۷۴,۴۹۴ ریال 6 روز گذشته
1540 تبریز ۳۱۷,۶۲۳ ریال 6 روز گذشته
1922T لاله ۳۳۵,۱۳۹ ریال 6 روز گذشته
EX5 جم ۲۴۵,۱۳۳ ریال 6 روز گذشته
BL3 جم ۲۴۹,۱۴۰ ریال 6 روز گذشته
2420H امیر کبیر ۳۲۵,۱۸۵ ریال 6 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
2102TX00 لاله ۳۲۵,۱۸۵ ریال 6 روز گذشته
HI0500 بندر امام ۲۳۱,۹۶۸ ریال 6 روز گذشته
52518 جم ۲۳۱,۹۶۸ ریال 6 روز گذشته
0035 بندر امام ۲۴۹,۱۴۰ ریال 6 روز گذشته
F7000 مهر ۲۴۵,۱۳۳ ریال 6 روز گذشته
F7000 ایلام ۲۴۵,۱۳۳ ریال 6 روز گذشته
HCH5110 آریا ساسول ۲۴۵,۱۳۳ ریال 6 روز گذشته
0075 بندر امام ۳۲۵,۱۸۵ ریال 6 روز گذشته
0200 بندر امام ۳۲۵,۱۸۵ ریال 6 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 3 اسفند ماه 1399 ،01:44 ب.ظ۲۳۳,۰۹۱ ریال
 • 3 اسفند ماه 1399 ،01:44 ب.ظ۲۳۳,۰۹۱ ریال
 • 10 آذر ماه 1399 ،01:41 ق.ظ۲۱۶,۶۹۵ ریال
 • 3 آذر ماه 1399 ،03:07 ق.ظ۲۱۶,۷۶۵ ریال
 • 9 آبان ماه 1399 ،12:29 ب.ظ۲۰۴,۱۴۸ ریال
 • 9 تیر ماه 1399 ،01:08 ب.ظ۱۴۶,۵۰۰ ریال
 • 1 تیر ماه 1399 ،12:46 ب.ظ۱۴۲,۰۰۰ ریال
 • 31 خرداد ماه 1399 ،02:17 ب.ظ۱۳۷,۰۰۰ ریال
 • 26 خرداد ماه 1399 ،12:42 ب.ظ۱۳۴,۰۰۰ ریال
 • 18 خرداد ماه 1399 ،01:16 ب.ظ۱۳۲,۰۰۰ ریال
 • 11 خرداد ماه 1399 ،12:21 ب.ظ۱۲۰,۵۰۰ ریال
 • 7 خرداد ماه 1399 ،12:40 ب.ظ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • 6 خرداد ماه 1399 ،12:56 ب.ظ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • 30 اردیبهشت ماه 1399 ،12:27 ب.ظ۱۱۱,۰۰۰ ریال
 • 28 اردیبهشت ماه 1399 ،12:19 ب.ظ۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • 27 اردیبهشت ماه 1399 ،02:29 ب.ظ۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • 24 اردیبهشت ماه 1399 ،12:45 ب.ظ۱۰۹,۰۰۰ ریال
 • 22 اردیبهشت ماه 1399 ،12:17 ب.ظ۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • 21 اردیبهشت ماه 1399 ،12:20 ب.ظ۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • 20 اردیبهشت ماه 1399 ،01:52 ب.ظ۱۱۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
BL3 (پترو 360) ۲۳۳,۰۹۱ ریال
BL3 (پترو 360) ۲۳۳,۰۹۱ ریال
BL3 (پترو 360) ۲۱۶,۶۹۵ ریال
BL3 (پترو 360) ۲۱۶,۷۶۵ ریال
BL3 (پترو 360) ۲۰۴,۱۴۸ ریال
BL3 (پترو 360) ۱۴۶,۵۰۰ ریال
BL3 (پترو 360) ۱۴۲,۰۰۰ ریال
BL3 (پترو 360) ۱۳۷,۰۰۰ ریال
BL3 (پترو 360) ۱۳۴,۰۰۰ ریال
BL3 (پترو 360) ۱۳۲,۰۰۰ ریال