Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
ٍEVA 18vs 430 هونام کره ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
EX5 مارون ۲۶۱,۶۰۴ ریال سال گذشته
1922T لاله ۳۴۹,۱۵۳ ریال سال گذشته
22B02 مهاباد ۲۹۱,۱۱۶ ریال سال گذشته
SF060 پلي نار ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
EX3 امیر کبیر ۲۷۲,۹۶۱ ریال سال گذشته
BG820N شهید تندگويان ۲۴۹,۴۰۷ ریال سال گذشته
BG820S شهید تندگويان ۲۵۶,۹۳۶ ریال سال گذشته
BG780N شهید تندگويان ۲۳۹,۹۹۵ ریال سال گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
EP440L پلي پروپيلن جم ۴۶۴,۳۸۳ ریال سال گذشته
HP510L پلي پروپيلن جم ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
C30S مارون ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
Z30G مارون ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
Z30S مارون ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
Z30S شازند ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
HP552R شازند ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
3840 تبریز ۲۶۵,۷۲۷ ریال سال گذشته
7240 تبریز ۴۰۵,۴۸۶ ریال سال گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 25 اسفند ماه 1399 ،03:16 ب.ظ۲۴۹,۴۰۷ ریال
 • 3 آذر ماه 1399 ،02:23 ق.ظ۱۷۶,۲۳۸ ریال
 • 13 آذر ماه 1398 ،01:41 ب.ظ۱۱۸,۵۰۰ ریال
 • 12 آذر ماه 1398 ،12:38 ب.ظ۱۱۸,۰۰۰ ریال
 • 11 آذر ماه 1398 ،01:48 ب.ظ۱۱۸,۰۰۰ ریال
 • 10 آذر ماه 1398 ،02:18 ب.ظ۱۱۸,۵۰۰ ریال
 • 4 آذر ماه 1398 ،12:52 ب.ظ۱۱۹,۵۰۰ ریال
 • 25 آبان ماه 1398 ،03:06 ب.ظ۱۲۲,۰۰۰ ریال
 • 22 آبان ماه 1398 ،12:43 ب.ظ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • 21 آبان ماه 1398 ،01:07 ب.ظ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • 30 شهریور ماه 1398 ،12:42 ب.ظ۱۳۴,۰۰۰ ریال
 • 27 شهریور ماه 1398 ،01:35 ب.ظ۱۳۵,۵۰۰ ریال
 • 26 شهریور ماه 1398 ،12:33 ب.ظ۱۳۵,۵۰۰ ریال
 • 25 شهریور ماه 1398 ،12:58 ب.ظ۱۳۷,۰۰۰ ریال
 • 9 شهریور ماه 1398 ،04:47 ق.ظ۱۳۸,۰۰۰ ریال
 • 19 مرداد ماه 1398 ،12:40 ب.ظ۱۴۸,۰۰۰ ریال
 • 13 مرداد ماه 1398 ،12:54 ب.ظ۱۵۶,۵۰۰ ریال
 • 9 مرداد ماه 1398 ،01:07 ب.ظ۱۵۶,۰۰۰ ریال
 • 5 مرداد ماه 1398 ،12:59 ب.ظ۱۵۸,۰۰۰ ریال
 • 3 مرداد ماه 1398 ،01:17 ب.ظ۱۵۸,۵۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
BG820N (پترو 360) ۲۴۹,۴۰۷ ریال
BG820N (پترو 360) ۱۷۶,۲۳۸ ریال
BG820N (پترو 360) ۱۱۸,۵۰۰ ریال
BG820N (پترو 360) ۱۱۸,۰۰۰ ریال
BG820N (پترو 360) ۱۱۸,۰۰۰ ریال
BG820N (پترو 360) ۱۱۸,۵۰۰ ریال
BG820N (پترو 360) ۱۱۹,۵۰۰ ریال
BG820N (پترو 360) ۱۲۲,۰۰۰ ریال
BG820N (پترو 360) ۱۲۰,۰۰۰ ریال
BG820N (پترو 360) ۱۲۰,۰۰۰ ریال