Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
ٍEVA 18vs 430 هونام کره ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
EX5 مارون ۲۶۱,۶۰۴ ریال سال گذشته
1922T لاله ۳۴۹,۱۵۳ ریال سال گذشته
22B02 مهاباد ۲۹۱,۱۱۶ ریال سال گذشته
SF060 پلي نار ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
EX3 امیر کبیر ۲۷۲,۹۶۱ ریال سال گذشته
BG820N شهید تندگويان ۲۴۹,۴۰۷ ریال سال گذشته
BG820S شهید تندگويان ۲۵۶,۹۳۶ ریال سال گذشته
BG780N شهید تندگويان ۲۳۹,۹۹۵ ریال سال گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
EP440L پلي پروپيلن جم ۴۶۴,۳۸۳ ریال سال گذشته
HP510L پلي پروپيلن جم ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
C30S مارون ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
Z30G مارون ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
Z30S مارون ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
Z30S شازند ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
HP552R شازند ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
3840 تبریز ۲۶۵,۷۲۷ ریال سال گذشته
7240 تبریز ۴۰۵,۴۸۶ ریال سال گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 25 اسفند ماه 1399 ،03:12 ب.ظ۴۰۵,۴۸۶ ریال
 • 20 اسفند ماه 1399 ،03:43 ب.ظ۴۰۹,۵۸۰ ریال
 • 12 اسفند ماه 1399 ،03:38 ب.ظ۳۷۴,۴۹۴ ریال
 • 3 اسفند ماه 1399 ،01:47 ب.ظ۳۵۴,۳۱۴ ریال
 • 10 آذر ماه 1399 ،01:57 ق.ظ۳۴۰,۲۸۴ ریال
 • 3 آذر ماه 1399 ،03:10 ق.ظ۳۱۴,۶۰۶ ریال
 • 3 آبان ماه 1399 ،09:08 ق.ظ۲۳۰,۹۶۸ ریال
 • 3 آبان ماه 1399 ،09:08 ق.ظ۲۳۰,۹۶۸ ریال
 • 9 تیر ماه 1399 ،01:16 ب.ظ۱۵۹,۰۰۰ ریال
 • 1 تیر ماه 1399 ،12:54 ب.ظ۱۶۱,۰۰۰ ریال
 • 31 خرداد ماه 1399 ،02:22 ب.ظ۱۵۷,۰۰۰ ریال
 • 31 خرداد ماه 1399 ،02:22 ب.ظ۱۵۷,۰۰۰ ریال
 • 11 خرداد ماه 1399 ،12:17 ب.ظ۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • 10 خرداد ماه 1399 ،01:08 ب.ظ۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • 7 خرداد ماه 1399 ،12:54 ب.ظ۱۳۷,۵۰۰ ریال
 • 6 خرداد ماه 1399 ،01:04 ب.ظ۱۳۸,۰۰۰ ریال
 • 30 اردیبهشت ماه 1399 ،12:35 ب.ظ۱۳۱,۵۰۰ ریال
 • 28 اردیبهشت ماه 1399 ،12:23 ب.ظ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • 27 اردیبهشت ماه 1399 ،02:29 ب.ظ۱۳۰,۵۰۰ ریال
 • 24 اردیبهشت ماه 1399 ،12:48 ب.ظ۱۳۰,۵۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
7240 (پترو 360) ۴۰۵,۴۸۶ ریال
7240 (پترو 360) ۴۰۹,۵۸۰ ریال
7240 (پترو 360) ۳۷۴,۴۹۴ ریال
7240 (پترو 360) ۳۵۴,۳۱۴ ریال
7240 (پترو 360) ۳۴۰,۲۸۴ ریال
7240 (پترو 360) ۳۱۴,۶۰۶ ریال
7240 (پترو 360) ۲۳۰,۹۶۸ ریال
7240 (پترو 360) ۲۳۰,۹۶۸ ریال
7240 (پترو 360) ۱۵۹,۰۰۰ ریال
7240 (پترو 360) ۱۶۱,۰۰۰ ریال