Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
EX5 مارون ۲۶۱,۶۰۴ ریال سال گذشته
1922T لاله ۳۴۹,۱۵۳ ریال سال گذشته
22B02 مهاباد ۲۹۱,۱۱۶ ریال سال گذشته
SF060 پلي نار ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
EX3 امیر کبیر ۲۷۲,۹۶۱ ریال سال گذشته
BG820N شهید تندگويان ۲۴۹,۴۰۷ ریال سال گذشته
BG820S شهید تندگويان ۲۵۶,۹۳۶ ریال سال گذشته
BG780N شهید تندگويان ۲۳۹,۹۹۵ ریال سال گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۴۶۴,۳۸۳ ریال سال گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
HP510L پلي پروپيلن جم ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
C30S مارون ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
Z30G مارون ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
Z30S مارون ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
Z30S شازند ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
HP552R شازند ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
3840 تبریز ۲۶۵,۷۲۷ ریال سال گذشته
7240 تبریز ۴۰۵,۴۸۶ ریال سال گذشته
1540 تبریز ۳۲۲,۹۷۲ ریال سال گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 8 قیمت

  • 11 شهریور ماه 1398 ،04:49 ق.ظ۱۰۶,۰۰۰ ریال
  • 7 مرداد ماه 1398 ،01:48 ب.ظ۱۰۶,۵۰۰ ریال
  • 22 تیر ماه 1398 ،02:01 ب.ظ۱۰۷,۵۰۰ ریال
  • 19 تیر ماه 1398 ،12:08 ب.ظ۱۰۷,۰۰۰ ریال
  • 11 تیر ماه 1398 ،04:24 ق.ظ۱۰۷,۰۰۰ ریال
  • 28 خرداد ماه 1398 ،01:22 ب.ظ۱۰۸,۱۰۰ ریال
  • 25 اردیبهشت ماه 1398 ،12:23 ب.ظ۱۱۱,۲۰۰ ریال
  • 2 اردیبهشت ماه 1398 ،02:03 ب.ظ۱۰۶,۳۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
62N07 (پترو 360) ۲۰۷,۰۳۳ ریال
62N07 (پترو 360) ۱۴۹,۰۰۰ ریال
62N07 (پترو 360) ۱۳۸,۰۰۰ ریال
62N07 (پترو 360) ۱۴۴,۰۰۰ ریال
62N07 (پترو 360) ۱۳۰,۰۰۰ ریال
62N07 (پترو 360) ۱۲۹,۰۰۰ ریال
62N07 (پترو 360) ۱۲۳,۰۰۰ ریال
62N07 (پترو 360) ۱۲۳,۰۰۰ ریال
62N07 (پترو 360) ۱۲۱,۰۰۰ ریال
62N07 (پترو 360) ۱۲۲,۰۰۰ ریال