Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
EX5 مارون ۲۶۱,۶۰۴ ریال سال گذشته
1922T لاله ۳۴۹,۱۵۳ ریال سال گذشته
22B02 مهاباد ۲۹۱,۱۱۶ ریال سال گذشته
SF060 پلي نار ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
EX3 امیر کبیر ۲۷۲,۹۶۱ ریال سال گذشته
BG820N شهید تندگويان ۲۴۹,۴۰۷ ریال سال گذشته
BG820S شهید تندگويان ۲۵۶,۹۳۶ ریال سال گذشته
BG780N شهید تندگويان ۲۳۹,۹۹۵ ریال سال گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۴۶۴,۳۸۳ ریال سال گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
HP510L پلي پروپيلن جم ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
C30S مارون ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
Z30G مارون ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
Z30S مارون ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
Z30S شازند ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
HP552R شازند ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
3840 تبریز ۲۶۵,۷۲۷ ریال سال گذشته
7240 تبریز ۴۰۵,۴۸۶ ریال سال گذشته
1540 تبریز ۳۲۲,۹۷۲ ریال سال گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 25 اسفند ماه 1399 ،03:12 ب.ظ۲۶۵,۷۲۷ ریال
 • 20 اسفند ماه 1399 ،03:43 ب.ظ۲۶۱,۷۲۰ ریال
 • 12 اسفند ماه 1399 ،03:38 ب.ظ۲۵۵,۳۹۹ ریال
 • 3 اسفند ماه 1399 ،01:49 ب.ظ۲۲۷,۷۷۴ ریال
 • 3 اسفند ماه 1399 ،01:47 ب.ظ۲۲۷,۷۷۴ ریال
 • 10 آذر ماه 1399 ،01:59 ق.ظ۲۲۹,۹۳۷ ریال
 • 3 آذر ماه 1399 ،03:11 ق.ظ۲۲۹,۹۸۷ ریال
 • 11 خرداد ماه 1399 ،12:17 ب.ظ۱۲۶,۰۰۰ ریال
 • 7 خرداد ماه 1399 ،12:54 ب.ظ۱۲۵,۰۰۰ ریال
 • 6 خرداد ماه 1399 ،01:05 ب.ظ۱۲۴,۰۰۰ ریال
 • 30 اردیبهشت ماه 1399 ،12:37 ب.ظ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • 28 اردیبهشت ماه 1399 ،12:23 ب.ظ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • 16 اردیبهشت ماه 1399 ،12:51 ب.ظ۱۱۲,۵۰۰ ریال
 • 15 اردیبهشت ماه 1399 ،12:36 ب.ظ۱۱۲,۰۰۰ ریال
 • 14 اردیبهشت ماه 1399 ،01:31 ب.ظ۱۱۱,۰۰۰ ریال
 • 14 اردیبهشت ماه 1399 ،01:31 ب.ظ۱۱۱,۰۰۰ ریال
 • 9 اردیبهشت ماه 1399 ،01:38 ب.ظ۱۰۹,۰۰۰ ریال
 • 8 اردیبهشت ماه 1399 ،01:42 ب.ظ۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • 7 اردیبهشت ماه 1399 ،01:40 ب.ظ۱۰۷,۵۰۰ ریال
 • 7 اردیبهشت ماه 1399 ،01:40 ب.ظ۱۰۷,۵۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
3840 (پترو 360) ۲۶۵,۷۲۷ ریال
3840 (پترو 360) ۲۶۱,۷۲۰ ریال
3840 (پترو 360) ۲۵۵,۳۹۹ ریال
3840 (پترو 360) ۲۲۷,۷۷۴ ریال
3840 (پترو 360) ۲۲۷,۷۷۴ ریال
3840 (پترو 360) ۲۲۹,۹۳۷ ریال
3840 (پترو 360) ۲۲۹,۹۸۷ ریال
3840 (پترو 360) ۱۲۶,۰۰۰ ریال
3840 (پترو 360) ۱۲۵,۰۰۰ ریال
3840 (پترو 360) ۱۲۴,۰۰۰ ریال