Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
ZR 340 R نويد زرشيمي ۴۰۱,۳۷۴ ریال 4 روز گذشته
RP340R پلي پروپيلن جم ۴۰۱,۳۷۴ ریال 4 روز گذشته
3840 تبریز ۲۲۷,۷۷۴ ریال 4 روز گذشته
7240 تبریز ۳۵۴,۳۱۴ ریال 4 روز گذشته
1540 تبریز ۲۷۹,۳۳۳ ریال 4 روز گذشته
1922T لاله ۳۱۱,۹۶۷ ریال 4 روز گذشته
BL3 کرمانشاه ۲۳۳,۰۹۱ ریال 4 روز گذشته
BL3 جم ۲۳۳,۰۹۱ ریال 4 روز گذشته
BL3 مارون ۲۳۳,۰۹۱ ریال 4 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
2420H امیر کبیر ۳۰۲,۷۰۰ ریال 4 روز گذشته
2102TX00 لاله ۳۰,۷۰۰ ریال 4 روز گذشته
52518 جم ۲۰۶,۰۲۵ ریال 4 روز گذشته
0035 بندر امام ۲۳۳,۰۹۱ ریال 4 روز گذشته
HCH5110 آریا ساسول ۲۱۸,۹۰۰ ریال 4 روز گذشته
0075 بندر امام ۳۰۲,۷۰۰ ریال 4 روز گذشته
0200 بندر امام ۳۰۲,۷۰۰ ریال 4 روز گذشته
2420E02 کردستان ۳۰۲,۷۰۰ ریال 4 روز گذشته
0209AA امیر کبیر ۲۴۶,۵۷۱ ریال 4 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 10 آذر ماه 1399 ،02:03 ق.ظ۲۱۸,۸۲۲ ریال
 • 3 آذر ماه 1399 ،02:32 ق.ظ۲۱۶,۷۰۰ ریال
 • 21 اردیبهشت ماه 1399 ،12:24 ب.ظ۱۱۹,۰۰۰ ریال
 • 16 اردیبهشت ماه 1399 ،12:49 ب.ظ۱۱۷,۰۰۰ ریال
 • 7 اردیبهشت ماه 1399 ،01:33 ب.ظ۱۱۷,۵۰۰ ریال
 • 6 اردیبهشت ماه 1399 ،01:17 ب.ظ۱۱۷,۰۰۰ ریال
 • 3 اردیبهشت ماه 1399 ،02:02 ب.ظ۱۱۷,۵۰۰ ریال
 • 1 اردیبهشت ماه 1399 ،01:39 ب.ظ۱۲۲,۷۰۰ ریال
 • 25 اسفند ماه 1398 ،01:22 ب.ظ۱۳۱,۸۰۰ ریال
 • 24 اسفند ماه 1398 ،01:19 ب.ظ۱۲۸,۷۰۰ ریال
 • 21 اسفند ماه 1398 ،12:57 ب.ظ۱۳۲,۰۰۰ ریال
 • 20 اسفند ماه 1398 ،12:56 ب.ظ۱۳۵,۵۰۰ ریال
 • 19 اسفند ماه 1398 ،01:05 ب.ظ۱۳۴,۰۰۰ ریال
 • 14 اسفند ماه 1398 ،12:59 ب.ظ۱۳۹,۰۰۰ ریال
 • 13 اسفند ماه 1398 ،01:01 ب.ظ۱۴۴,۰۰۰ ریال
 • 12 اسفند ماه 1398 ،01:06 ب.ظ۱۴۵,۰۰۰ ریال
 • 11 اسفند ماه 1398 ،01:52 ب.ظ۱۴۸,۵۰۰ ریال
 • 10 اسفند ماه 1398 ،01:23 ب.ظ۱۴۸,۵۰۰ ریال
 • 10 اسفند ماه 1398 ،01:23 ب.ظ۱,۴۸۵,۰۰۰ ریال
 • 30 بهمن ماه 1398 ،01:51 ب.ظ۱۴۷,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
22B02 (پترو 360) ۲۱۸,۸۲۲ ریال
22B02 (پترو 360) ۲۱۶,۷۰۰ ریال
22B02 (پترو 360) ۱۱۹,۰۰۰ ریال
22B02 (پترو 360) ۱۱۷,۰۰۰ ریال
22B02 (پترو 360) ۱۱۷,۵۰۰ ریال
22B02 (پترو 360) ۱۱۷,۰۰۰ ریال
22B02 (پترو 360) ۱۱۷,۵۰۰ ریال
22B02 (پترو 360) ۱۲۲,۷۰۰ ریال
22B02 (پترو 360) ۱۳۱,۸۰۰ ریال
22B02 (پترو 360) ۱۲۸,۷۰۰ ریال