Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
ٍEVA 18vs 430 هونام کره ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
EX5 مارون ۲۶۱,۶۰۴ ریال سال گذشته
1922T لاله ۳۴۹,۱۵۳ ریال سال گذشته
22B02 مهاباد ۲۹۱,۱۱۶ ریال سال گذشته
SF060 پلي نار ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
EX3 امیر کبیر ۲۷۲,۹۶۱ ریال سال گذشته
BG820N شهید تندگويان ۲۴۹,۴۰۷ ریال سال گذشته
BG820S شهید تندگويان ۲۵۶,۹۳۶ ریال سال گذشته
BG780N شهید تندگويان ۲۳۹,۹۹۵ ریال سال گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
EP440L پلي پروپيلن جم ۴۶۴,۳۸۳ ریال سال گذشته
HP510L پلي پروپيلن جم ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
C30S مارون ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
Z30G مارون ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
Z30S مارون ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
Z30S شازند ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
HP552R شازند ۴۳۳,۱۱۴ ریال سال گذشته
3840 تبریز ۲۶۵,۷۲۷ ریال سال گذشته
7240 تبریز ۴۰۵,۴۸۶ ریال سال گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 7 قیمت

  • 25 اسفند ماه 1399 ،03:08 ب.ظ۳۳۸,۹۸۴ ریال
  • 20 اسفند ماه 1399 ،03:37 ب.ظ۳۴۰,۹۲۲ ریال
  • 12 اسفند ماه 1399 ،03:33 ب.ظ۳۲۵,۱۸۵ ریال
  • 10 آذر ماه 1399 ،01:34 ق.ظ۲۸۶,۹۵۰ ریال
  • 3 آذر ماه 1399 ،02:55 ق.ظ۲۷۳,۱۴۴ ریال
  • 27 فروردین ماه 1397 ،09:08 ق.ظ۵۴,۳۰۰ ریال
  • 23 فروردین ماه 1397 ،09:17 ق.ظ۵۷,۳۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
2004TC00 (پترو 360) ۳۳۸,۹۸۴ ریال
2004TC00 (پترو 360) ۳۴۰,۹۲۲ ریال
2004TC00 (پترو 360) ۳۲۵,۱۸۵ ریال
2004TC00 (پترو 360) ۲۸۶,۹۵۰ ریال
2004TC00 (پترو 360) ۲۷۳,۱۴۴ ریال
2004TC00 (پترو 360) ۵۴,۳۰۰ ریال
2004TC00 (پترو 360) ۵۷,۳۰۰ ریال