Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
ٍEVA 18vs 430 هونام کره ۵۹۵,۰۰۰ ریال سال گذشته
C30S مارون ۲۴۹,۰۹۲ ریال سال گذشته
C30G مارون ۲۴۹,۰۹۲ ریال سال گذشته
Z30S شازند ۲۴۹,۰۹۲ ریال سال گذشته
Z30S مارون ۲۴۹,۰۹۲ ریال سال گذشته
Z30G مارون ۲۴۹,۰۹۲ ریال سال گذشته
HP552R پلي پروپيلن جم ۲۴۹,۰۹۲ ریال سال گذشته
HP552R شازند ۲۴۹,۰۹۲ ریال سال گذشته
22B02 مهاباد ۲۱۸,۸۲۲ ریال سال گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
22B03 مهاباد ۲۱۸,۸۲۲ ریال سال گذشته
HP550J پلي پروپيلن جم ۲۴۹,۰۹۲ ریال سال گذشته
RP340R پلي پروپيلن جم ۲۹۱,۳۲۱ ریال سال گذشته
3840 تبریز ۲۲۹,۹۳۷ ریال سال گذشته
7240 تبریز ۳۴۰,۲۸۴ ریال سال گذشته
1540 تبریز ۲۹۵,۳۱۴ ریال سال گذشته
1922T لاله ۲۹۶,۳۰۷ ریال سال گذشته
EX5 مارون ۲۱۶,۷۰۱ ریال سال گذشته
EX5 کرمانشاه ۲۱۶,۷۰۱ ریال سال گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 6 قیمت

  • 16 دی ماه 1397 ،12:53 ب.ظ۹۶,۰۰۰ ریال
  • 11 دی ماه 1397 ،02:56 ب.ظ۹۷,۰۰۰ ریال
  • 2 دی ماه 1397 ،02:15 ب.ظ۹۵,۰۰۰ ریال
  • 13 آذر ماه 1397 ،04:40 ق.ظ۱۰۰,۰۰۰ ریال
  • 10 آذر ماه 1397 ،01:49 ب.ظ۱۰۲,۵۰۰ ریال
  • 27 آبان ماه 1397 ،02:42 ب.ظ۹۸,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
1922T (پترو 360) ۲۹۶,۳۰۷ ریال
1922T (پترو 360) ۲۸۱,۷۷۰ ریال
1922T (پترو 360) ۲۸۱,۷۷۰ ریال
1922T (پترو 360) ۱۲۱,۵۰۰ ریال
1922T (پترو 360) ۱۲۶,۰۰۰ ریال
1922T (پترو 360) ۱۲۵,۰۰۰ ریال
1922T (پترو 360) ۱۲۵,۵۰۰ ریال
1922T (پترو 360) ۱۲۵,۰۰۰ ریال
1922T (پترو 360) ۱۳۰,۰۰۰ ریال
1922T (پترو 360) ۱۴۸,۰۰۰ ریال