Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
RP340R پلي پروپيلن جم ۴۳۳,۴۷۷ ریال 6 روز گذشته
G1551 تخت جمشید ۳۱۷,۶۲۳ ریال 6 روز گذشته
3840 تبریز ۲۵۵,۳۹۹ ریال 6 روز گذشته
7240 تبریز ۳۷۴,۴۹۴ ریال 6 روز گذشته
1540 تبریز ۳۱۷,۶۲۳ ریال 6 روز گذشته
1922T لاله ۳۳۵,۱۳۹ ریال 6 روز گذشته
EX5 جم ۲۴۵,۱۳۳ ریال 6 روز گذشته
BL3 جم ۲۴۹,۱۴۰ ریال 6 روز گذشته
2420H امیر کبیر ۳۲۵,۱۸۵ ریال 6 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
2102TX00 لاله ۳۲۵,۱۸۵ ریال 6 روز گذشته
HI0500 بندر امام ۲۳۱,۹۶۸ ریال 6 روز گذشته
52518 جم ۲۳۱,۹۶۸ ریال 6 روز گذشته
0035 بندر امام ۲۴۹,۱۴۰ ریال 6 روز گذشته
F7000 مهر ۲۴۵,۱۳۳ ریال 6 روز گذشته
F7000 ایلام ۲۴۵,۱۳۳ ریال 6 روز گذشته
HCH5110 آریا ساسول ۲۴۵,۱۳۳ ریال 6 روز گذشته
0075 بندر امام ۳۲۵,۱۸۵ ریال 6 روز گذشته
0200 بندر امام ۳۲۵,۱۸۵ ریال 6 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 12 اسفند ماه 1399 ،03:33 ب.ظ۳۲۵,۱۸۵ ریال
 • 3 اسفند ماه 1399 ،01:35 ب.ظ۳۰۲,۷۰۰ ریال
 • 10 آذر ماه 1399 ،01:35 ق.ظ۲۸۶,۹۵۰ ریال
 • 3 آذر ماه 1399 ،02:56 ق.ظ۲۷۳,۱۴۴ ریال
 • 9 تیر ماه 1399 ،01:10 ب.ظ۱۵۴,۰۰۰ ریال
 • 26 خرداد ماه 1399 ،12:44 ب.ظ۱۵۱,۰۰۰ ریال
 • 18 خرداد ماه 1399 ،01:17 ب.ظ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • 11 خرداد ماه 1399 ،12:20 ب.ظ۱۳۴,۵۰۰ ریال
 • 10 خرداد ماه 1399 ،01:05 ب.ظ۱۳۳,۵۰۰ ریال
 • 7 خرداد ماه 1399 ،12:52 ب.ظ۱۳۲,۰۰۰ ریال
 • 6 خرداد ماه 1399 ،12:59 ب.ظ۱۳۲,۰۰۰ ریال
 • 30 اردیبهشت ماه 1399 ،12:31 ب.ظ۱۲۲,۵۰۰ ریال
 • 28 اردیبهشت ماه 1399 ،12:21 ب.ظ۱۲۳,۰۰۰ ریال
 • 27 اردیبهشت ماه 1399 ،02:29 ب.ظ۱۲۳,۰۰۰ ریال
 • 24 اردیبهشت ماه 1399 ،12:47 ب.ظ۱۲۱,۰۰۰ ریال
 • 22 اردیبهشت ماه 1399 ،12:22 ب.ظ۱۲۲,۰۰۰ ریال
 • 21 اردیبهشت ماه 1399 ،12:22 ب.ظ۱۲۲,۰۰۰ ریال
 • 20 اردیبهشت ماه 1399 ،01:55 ب.ظ۲۱۱,۲۰۰ ریال
 • 17 اردیبهشت ماه 1399 ،01:19 ب.ظ۱۱۸,۷۰۰ ریال
 • 16 اردیبهشت ماه 1399 ،12:47 ب.ظ۱۱۹,۵۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
0200 (پترو 360) ۳۲۵,۱۸۵ ریال
0200 (پترو 360) ۳۰۲,۷۰۰ ریال
0200 (پترو 360) ۲۸۶,۹۵۰ ریال
0200 (پترو 360) ۲۷۳,۱۴۴ ریال
0200 (پترو 360) ۱۵۴,۰۰۰ ریال
0200 (پترو 360) ۱۵۱,۰۰۰ ریال
0200 (پترو 360) ۱۵۰,۰۰۰ ریال
0200 (پترو 360) ۱۳۴,۵۰۰ ریال
0200 (پترو 360) ۱۳۳,۵۰۰ ریال
0200 (پترو 360) ۱۳۲,۰۰۰ ریال