Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
3840 تبریز ۱۱۰,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
n50 قائد بصير ۲۲۲,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
10720 قائد بصير ۲۴۲,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
1922T لاله ۱۲۱,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
1922T لاله ۱۲۲,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
ABS تبریز ۲۱۳,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
10415 قائد بصير ۲۴۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
s65 اروند ۱۲۴,۶۰۰ ریال 1 روز گذشته
ZR230 نويد زرشيمي ۱۶۸,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
Mr230 مارون ۱۶۸,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
EP548R پلي پروپيلن جم ۱۷۲,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
G1551 تخت جمشید ۱۲۶,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
1540 تبریز ۱۲۶,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
7240 تبریز ۱۴۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
552R مارون ۱۶۲,۷۰۰ ریال 1 روز گذشته
HP552R شازند ۱۶۲,۷۰۰ ریال 1 روز گذشته
HP552R پلي پروپيلن جم ۱۶۲,۷۰۰ ریال 1 روز گذشته
C30S مارون ۱۴۱,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 2 بهمن ماه 1398 ،12:52 ب.ظ۱۰۷,۳۰۰ ریال
 • 1 بهمن ماه 1398 ،12:55 ب.ظ۱۰۶,۵۰۰ ریال
 • 30 دی ماه 1398 ،12:57 ب.ظ۱۰۵,۷۰۰ ریال
 • 29 دی ماه 1398 ،12:43 ب.ظ۱۰۵,۳۰۰ ریال
 • 28 دی ماه 1398 ،12:58 ب.ظ۱۰۴,۵۰۰ ریال
 • 25 دی ماه 1398 ،12:52 ب.ظ۱۰۴,۰۰۰ ریال
 • 24 دی ماه 1398 ،12:40 ب.ظ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • 24 دی ماه 1398 ،12:40 ب.ظ۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • 23 دی ماه 1398 ،12:51 ب.ظ۱۰۵,۲۰۰ ریال
 • 22 دی ماه 1398 ،12:57 ب.ظ۱۰۵,۵۰۰ ریال
 • 21 دی ماه 1398 ،12:46 ب.ظ۱۰۶,۵۰۰ ریال
 • 18 دی ماه 1398 ،01:01 ب.ظ۱۰۷,۰۰۰ ریال
 • 17 دی ماه 1398 ،01:12 ب.ظ۱۰۶,۰۰۰ ریال
 • 14 دی ماه 1398 ،12:44 ب.ظ۱۰۳,۲۸۰ ریال
 • 11 دی ماه 1398 ،01:07 ب.ظ۱۰۲,۷۰۰ ریال
 • 10 دی ماه 1398 ،04:17 ق.ظ۱۰۲,۵۰۰ ریال
 • 9 دی ماه 1398 ،04:22 ق.ظ۱۰۲,۵۸۰ ریال
 • 8 دی ماه 1398 ،12:20 ب.ظ۱۰۲,۵۰۰ ریال
 • 7 دی ماه 1398 ،01:24 ب.ظ۱۰۳,۰۰۰ ریال
 • 4 دی ماه 1398 ،01:13 ب.ظ۱۰۳,۳۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
EX5 (پترو 360) ۱۰۷,۳۰۰ ریال
EX5 (پترو 360) ۱۰۶,۵۰۰ ریال
EX5 (پترو 360) ۱۰۵,۷۰۰ ریال
EX5 (پترو 360) ۱۰۵,۳۰۰ ریال
EX5 (پترو 360) ۱۰۴,۵۰۰ ریال
EX5 (پترو 360) ۱۰۴,۰۰۰ ریال
EX5 (پترو 360) ۱۰۵,۰۰۰ ریال
EX5 (پترو 360) ۱۰۵,۰۰۰ ریال
EX5 (پترو 360) ۱۰۵,۲۰۰ ریال
EX5 (پترو 360) ۱۰۵,۵۰۰ ریال