Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
3840 تبریز ۱۱۰,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
n50 قائد بصير ۲۲۲,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
10720 قائد بصير ۲۴۲,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
1922T لاله ۱۲۱,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
1922T لاله ۱۲۲,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
ABS تبریز ۲۱۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
10415 قائد بصير ۲۴۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
s65 اروند ۱۲۴,۶۰۰ ریال 2 روز گذشته
ZR230 نويد زرشيمي ۱۶۸,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
Mr230 مارون ۱۶۸,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
EP548R پلي پروپيلن جم ۱۷۲,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
G1551 تخت جمشید ۱۲۶,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
1540 تبریز ۱۲۶,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
7240 تبریز ۱۴۰,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
552R مارون ۱۶۲,۷۰۰ ریال 2 روز گذشته
HP552R شازند ۱۶۲,۷۰۰ ریال 2 روز گذشته
HP552R پلي پروپيلن جم ۱۶۲,۷۰۰ ریال 2 روز گذشته
C30S مارون ۱۴۱,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 2 بهمن ماه 1398 ،01:04 ب.ظ۱۷۲,۵۰۰ ریال
 • 1 بهمن ماه 1398 ،01:05 ب.ظ۱۵۲,۰۰۰ ریال
 • 1 بهمن ماه 1398 ،01:04 ب.ظ۱۷۱,۵۰۰ ریال
 • 30 دی ماه 1398 ،01:04 ب.ظ۱۷۳,۴۰۰ ریال
 • 29 دی ماه 1398 ،12:53 ب.ظ۱۷۳,۰۰۰ ریال
 • 25 دی ماه 1398 ،12:58 ب.ظ۱۷۲,۰۰۰ ریال
 • 23 دی ماه 1398 ،12:59 ب.ظ۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • 22 دی ماه 1398 ،01:06 ب.ظ۱۶۵,۵۰۰ ریال
 • 18 دی ماه 1398 ،01:06 ب.ظ۱۶۸,۰۰۰ ریال
 • 17 دی ماه 1398 ،01:18 ب.ظ۱۴۸,۰۰۰ ریال
 • 17 دی ماه 1398 ،01:18 ب.ظ۱۶۸,۰۰۰ ریال
 • 17 دی ماه 1398 ،01:18 ب.ظ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • 15 دی ماه 1398 ،12:59 ب.ظ۱۶۸,۰۰۰ ریال
 • 15 دی ماه 1398 ،12:59 ب.ظ۱۶۸,۰۰۰ ریال
 • 10 دی ماه 1398 ،04:25 ق.ظ۱۶۰,۹۸۰ ریال
 • 9 دی ماه 1398 ،04:33 ق.ظ۱۵۷,۹۸۰ ریال
 • 8 دی ماه 1398 ،12:28 ب.ظ۱۵۹,۰۰۰ ریال
 • 7 دی ماه 1398 ،01:49 ب.ظ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • 2 دی ماه 1398 ،01:22 ب.ظ۱۴۸,۰۰۰ ریال
 • 2 دی ماه 1398 ،01:20 ب.ظ۱۴۸,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
EP548R (پترو 360) ۱۷۲,۵۰۰ ریال
EP548R (پترو 360) ۱۵۲,۰۰۰ ریال
EP548R (پترو 360) ۱۷۱,۵۰۰ ریال
EP548R (پترو 360) ۱۷۳,۴۰۰ ریال
EP548R (پترو 360) ۱۷۳,۰۰۰ ریال
EP548R (پترو 360) ۱۷۲,۰۰۰ ریال
EP548R (پترو 360) ۱۷۰,۰۰۰ ریال
EP548R (پترو 360) ۱۶۵,۵۰۰ ریال
EP548R (پترو 360) ۱۶۸,۰۰۰ ریال
EP548R (پترو 360) ۱۴۸,۰۰۰ ریال