Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
3840 تبریز ۱۱۰,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
n50 قائد بصير ۲۲۲,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
10720 قائد بصير ۲۴۲,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
1922T لاله ۱۲۱,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
1922T لاله ۱۲۲,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
ABS تبریز ۲۱۳,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
10415 قائد بصير ۲۴۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
s65 اروند ۱۲۴,۶۰۰ ریال 1 روز گذشته
ZR230 نويد زرشيمي ۱۶۸,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
Mr230 مارون ۱۶۸,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
EP548R پلي پروپيلن جم ۱۷۲,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
G1551 تخت جمشید ۱۲۶,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
1540 تبریز ۱۲۶,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
7240 تبریز ۱۴۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
552R مارون ۱۶۲,۷۰۰ ریال 1 روز گذشته
HP552R شازند ۱۶۲,۷۰۰ ریال 1 روز گذشته
HP552R پلي پروپيلن جم ۱۶۲,۷۰۰ ریال 1 روز گذشته
C30S مارون ۱۴۱,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 2 بهمن ماه 1398 ،01:06 ب.ظ۲۱۳,۰۰۰ ریال
 • 1 بهمن ماه 1398 ،01:06 ب.ظ۲۱۲,۰۰۰ ریال
 • 30 دی ماه 1398 ،01:05 ب.ظ۲۱۲,۰۰۰ ریال
 • 29 دی ماه 1398 ،12:54 ب.ظ۲۱۲,۵۰۰ ریال
 • 28 دی ماه 1398 ،01:05 ب.ظ۲۱۲,۰۰۰ ریال
 • 25 دی ماه 1398 ،12:58 ب.ظ۲۱۱,۵۰۰ ریال
 • 24 دی ماه 1398 ،12:46 ب.ظ۲۱۲,۸۰۰ ریال
 • 23 دی ماه 1398 ،01:00 ب.ظ۲۱۱,۵۰۰ ریال
 • 21 دی ماه 1398 ،12:53 ب.ظ۲۱۲,۰۰۰ ریال
 • 18 دی ماه 1398 ،01:08 ب.ظ۲۱۴,۰۰۰ ریال
 • 17 دی ماه 1398 ،01:19 ب.ظ۲۱۳,۰۰۰ ریال
 • 15 دی ماه 1398 ،01:00 ب.ظ۲۰۹,۰۰۰ ریال
 • 14 دی ماه 1398 ،12:50 ب.ظ۲۰۳,۵۰۰ ریال
 • 11 دی ماه 1398 ،01:20 ب.ظ۲۰۲,۰۰۰ ریال
 • 10 دی ماه 1398 ،04:29 ق.ظ۲۰۱,۰۰۰ ریال
 • 9 دی ماه 1398 ،04:34 ق.ظ۲۰۰,۹۸۰ ریال
 • 8 دی ماه 1398 ،12:29 ب.ظ۲۰۲,۰۰۰ ریال
 • 7 دی ماه 1398 ،01:53 ب.ظ۲۰۳,۵۰۰ ریال
 • 4 دی ماه 1398 ،01:22 ب.ظ۲۰۳,۰۰۰ ریال
 • 30 آذر ماه 1398 ،01:08 ب.ظ۲۰۱,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
ABS (پترو 360) ۲۱۳,۰۰۰ ریال
ABS (پترو 360) ۲۱۲,۰۰۰ ریال
ABS (پترو 360) ۲۱۲,۰۰۰ ریال
ABS (پترو 360) ۲۱۲,۵۰۰ ریال
ABS (پترو 360) ۲۱۲,۰۰۰ ریال
ABS (پترو 360) ۲۱۱,۵۰۰ ریال
ABS (پترو 360) ۲۱۲,۸۰۰ ریال
ABS (پترو 360) ۲۱۱,۵۰۰ ریال
ABS (پترو 360) ۲۱۲,۰۰۰ ریال
ABS (پترو 360) ۲۱۴,۰۰۰ ریال