Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
3840 تبریز ۱۱۰,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
n50 قائد بصير ۲۲۲,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
10720 قائد بصير ۲۴۲,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
1922T لاله ۱۲۱,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
1922T لاله ۱۲۲,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
ABS تبریز ۲۱۳,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
10415 قائد بصير ۲۴۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
s65 اروند ۱۲۴,۶۰۰ ریال 1 روز گذشته
ZR230 نويد زرشيمي ۱۶۸,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
Mr230 مارون ۱۶۸,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
EP548R پلي پروپيلن جم ۱۷۲,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
G1551 تخت جمشید ۱۲۶,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
1540 تبریز ۱۲۶,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
7240 تبریز ۱۴۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
552R مارون ۱۶۲,۷۰۰ ریال 1 روز گذشته
HP552R شازند ۱۶۲,۷۰۰ ریال 1 روز گذشته
HP552R پلي پروپيلن جم ۱۶۲,۷۰۰ ریال 1 روز گذشته
C30S مارون ۱۴۱,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 2 بهمن ماه 1398 ،12:58 ب.ظ۱۱۱,۰۰۰ ریال
 • 1 بهمن ماه 1398 ،12:59 ب.ظ۱۱۱,۵۰۰ ریال
 • 30 دی ماه 1398 ،01:01 ب.ظ۱۱۲,۰۰۰ ریال
 • 29 دی ماه 1398 ،12:50 ب.ظ۱۰۹,۸۰۰ ریال
 • 29 دی ماه 1398 ،12:50 ب.ظ۱۰۹,۸۰۰ ریال
 • 28 دی ماه 1398 ،01:02 ب.ظ۱۰۷,۳۰۰ ریال
 • 25 دی ماه 1398 ،12:55 ب.ظ۱۰۸,۸۰۰ ریال
 • 24 دی ماه 1398 ،12:43 ب.ظ۱۱۰,۵۰۰ ریال
 • 23 دی ماه 1398 ،12:56 ب.ظ۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • 22 دی ماه 1398 ،01:02 ب.ظ۱۱۳,۰۰۰ ریال
 • 21 دی ماه 1398 ،12:50 ب.ظ۱۱۴,۹۸۰ ریال
 • 18 دی ماه 1398 ،01:04 ب.ظ۱۱۷,۰۰۰ ریال
 • 17 دی ماه 1398 ،01:15 ب.ظ۱۱۳,۵۰۰ ریال
 • 15 دی ماه 1398 ،12:57 ب.ظ۱۱۱,۰۰۰ ریال
 • 14 دی ماه 1398 ،12:47 ب.ظ۱۰۹,۰۰۰ ریال
 • 9 دی ماه 1398 ،04:28 ق.ظ۱۱۲,۰۰۰ ریال
 • 7 دی ماه 1398 ،01:34 ب.ظ۱۱۳,۵۰۰ ریال
 • 3 دی ماه 1398 ،12:59 ب.ظ۱۱۴,۵۰۰ ریال
 • 20 آذر ماه 1398 ،12:44 ب.ظ۱۱۵,۵۰۰ ریال
 • 19 آذر ماه 1398 ،12:33 ب.ظ۱۱۴,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
22B02 (پترو 360) ۱۱۱,۰۰۰ ریال
22B02 (پترو 360) ۱۱۱,۵۰۰ ریال
22B02 (پترو 360) ۱۱۲,۰۰۰ ریال
22B02 (پترو 360) ۱۰۹,۸۰۰ ریال
22B02 (پترو 360) ۱۰۹,۸۰۰ ریال
22B02 (پترو 360) ۱۰۷,۳۰۰ ریال
22B02 (پترو 360) ۱۰۸,۸۰۰ ریال
22B02 (پترو 360) ۱۱۰,۵۰۰ ریال
22B02 (پترو 360) ۱۱۵,۰۰۰ ریال
22B02 (پترو 360) ۱۱۳,۰۰۰ ریال