Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
3840 تبریز ۱۱۰,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
n50 قائد بصير ۲۲۲,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
10720 قائد بصير ۲۴۲,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
1922T لاله ۱۲۱,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
1922T لاله ۱۲۲,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
ABS تبریز ۲۱۳,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
10415 قائد بصير ۲۴۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
s65 اروند ۱۲۴,۶۰۰ ریال 1 روز گذشته
ZR230 نويد زرشيمي ۱۶۸,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
Mr230 مارون ۱۶۸,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
EP548R پلي پروپيلن جم ۱۷۲,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
G1551 تخت جمشید ۱۲۶,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
1540 تبریز ۱۲۶,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
7240 تبریز ۱۴۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
552R مارون ۱۶۲,۷۰۰ ریال 1 روز گذشته
HP552R شازند ۱۶۲,۷۰۰ ریال 1 روز گذشته
HP552R پلي پروپيلن جم ۱۶۲,۷۰۰ ریال 1 روز گذشته
C30S مارون ۱۴۱,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 2 بهمن ماه 1398 ،12:57 ب.ظ۱۱۴,۵۰۰ ریال
 • 1 بهمن ماه 1398 ،12:59 ب.ظ۱۱۴,۳۰۰ ریال
 • 30 دی ماه 1398 ،01:00 ب.ظ۱۱۴,۳۰۰ ریال
 • 29 دی ماه 1398 ،12:49 ب.ظ۱۱۲,۸۰۰ ریال
 • 28 دی ماه 1398 ،01:01 ب.ظ۱۱۱,۳۰۰ ریال
 • 25 دی ماه 1398 ،12:54 ب.ظ۱۰۹,۳۰۰ ریال
 • 24 دی ماه 1398 ،12:43 ب.ظ۱۱۱,۰۰۰ ریال
 • 23 دی ماه 1398 ،12:55 ب.ظ۱۱۱,۰۰۰ ریال
 • 22 دی ماه 1398 ،01:01 ب.ظ۱۰۹,۲۰۰ ریال
 • 21 دی ماه 1398 ،12:49 ب.ظ۱۱۱,۴۸۰ ریال
 • 18 دی ماه 1398 ،01:03 ب.ظ۱۱۳,۰۰۰ ریال
 • 17 دی ماه 1398 ،01:14 ب.ظ۱۱۲,۰۰۰ ریال
 • 15 دی ماه 1398 ،12:56 ب.ظ۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • 14 دی ماه 1398 ،12:46 ب.ظ۱۰۹,۵۰۰ ریال
 • 11 دی ماه 1398 ،01:13 ب.ظ۱۰۸,۰۰۰ ریال
 • 10 دی ماه 1398 ،04:20 ق.ظ۱۰۷,۵۰۰ ریال
 • 9 دی ماه 1398 ،04:26 ق.ظ۱۰۷,۸۰۰ ریال
 • 8 دی ماه 1398 ،12:23 ب.ظ۱۰۷,۴۸۰ ریال
 • 4 دی ماه 1398 ،01:17 ب.ظ۱۰۸,۲۹۸ ریال
 • 3 دی ماه 1398 ،12:57 ب.ظ۱۰۸,۹۸۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
2102TX00 (پترو 360) ۱۱۴,۵۰۰ ریال
2102TX00 (پترو 360) ۱۱۴,۳۰۰ ریال
2102TX00 (پترو 360) ۱۱۴,۳۰۰ ریال
2102TX00 (پترو 360) ۱۱۲,۸۰۰ ریال
2102TX00 (پترو 360) ۱۱۱,۳۰۰ ریال
2102TX00 (پترو 360) ۱۰۹,۳۰۰ ریال
2102TX00 (پترو 360) ۱۱۱,۰۰۰ ریال
2102TX00 (پترو 360) ۱۱۱,۰۰۰ ریال
2102TX00 (پترو 360) ۱۰۹,۲۰۰ ریال
2102TX00 (پترو 360) ۱۱۱,۴۸۰ ریال