Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
PGPC 1012 خوزستان ۴۳۰,۰۰۰ ریال 6 روز گذشته
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۸۲,۰۰۰ ریال 6 روز گذشته
RP340R پلي پروپيلن جم ۱۸۰,۰۰۰ ریال 6 روز گذشته
781 شهید تندگويان ۱۵۰,۰۰۰ ریال 6 روز گذشته
2420E02 کردستان ۱۳۲,۰۰۰ ریال 6 روز گذشته
0035 بندر امام ۱۳۲,۰۰۰ ریال 6 روز گذشته
BL3 مارون ۱۲۰,۵۰۰ ریال 6 روز گذشته
BL3 کرمانشاه ۱۲۰,۵۰۰ ریال 6 روز گذشته
BL3 جم ۱۲۱,۵۰۰ ریال 6 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
F7000 ایلام ۱۲۱,۹۰۰ ریال 6 روز گذشته
F7000 مهر ۱۲۷,۰۰۰ ریال 6 روز گذشته
0075 بندر امام ۱۵۰,۰۰۰ ریال 6 روز گذشته
0200 بندر امام ۱۳۴,۵۰۰ ریال 6 روز گذشته
0190 آریا ساسول ۱۳۳,۵۰۰ ریال 6 روز گذشته
2420H امیر کبیر ۱۳۴,۰۰۰ ریال 6 روز گذشته
2102TX00 لاله ۱۳۳,۵۰۰ ریال 6 روز گذشته
52518 جم ۱۲۳,۰۰۰ ریال 6 روز گذشته
HI0500 بندر امام ۱۳۱,۵۰۰ ریال 6 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 11 خرداد ماه 1399 ،12:19 ب.ظ۱۳۳,۵۰۰ ریال
 • 10 خرداد ماه 1399 ،01:13 ب.ظ۱۳۳,۰۰۰ ریال
 • 7 خرداد ماه 1399 ،12:52 ب.ظ۱۳۳,۰۰۰ ریال
 • 6 خرداد ماه 1399 ،01:00 ب.ظ۱۳۵,۰۰۰ ریال
 • 30 اردیبهشت ماه 1399 ،12:31 ب.ظ۱۲۲,۰۰۰ ریال
 • 28 اردیبهشت ماه 1399 ،12:22 ب.ظ۱۲۲,۰۰۰ ریال
 • 27 اردیبهشت ماه 1399 ،02:28 ب.ظ۱۲۱,۵۰۰ ریال
 • 24 اردیبهشت ماه 1399 ،12:50 ب.ظ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • 22 اردیبهشت ماه 1399 ،12:23 ب.ظ۱۲۱,۵۰۰ ریال
 • 22 اردیبهشت ماه 1399 ،12:23 ب.ظ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • 21 اردیبهشت ماه 1399 ،12:23 ب.ظ۱۲۲,۰۰۰ ریال
 • 17 اردیبهشت ماه 1399 ،01:19 ب.ظ۱۱۷,۰۰۰ ریال
 • 16 اردیبهشت ماه 1399 ،12:48 ب.ظ۱۱۸,۵۰۰ ریال
 • 15 اردیبهشت ماه 1399 ،12:33 ب.ظ۱۱۸,۰۰۰ ریال
 • 14 اردیبهشت ماه 1399 ،01:40 ب.ظ۱۱۹,۵۰۰ ریال
 • 13 اردیبهشت ماه 1399 ،01:48 ب.ظ۱۱۷,۵۰۰ ریال
 • 8 اردیبهشت ماه 1399 ،01:34 ب.ظ۱۱۹,۵۰۰ ریال
 • 3 اردیبهشت ماه 1399 ،01:56 ب.ظ۱۱۸,۵۰۰ ریال
 • 2 اردیبهشت ماه 1399 ،01:43 ب.ظ۱۲۲,۰۰۰ ریال
 • 1 اردیبهشت ماه 1399 ،01:42 ب.ظ۱۲۴,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
2102TX00 (پترو 360) ۱۳۳,۵۰۰ ریال
2102TX00 (پترو 360) ۱۳۳,۰۰۰ ریال
2102TX00 (پترو 360) ۱۳۳,۰۰۰ ریال
2102TX00 (پترو 360) ۱۳۵,۰۰۰ ریال
2102TX00 (پترو 360) ۱۲۲,۰۰۰ ریال
2102TX00 (پترو 360) ۱۲۲,۰۰۰ ریال
2102TX00 (پترو 360) ۱۲۱,۵۰۰ ریال
2102TX00 (پترو 360) ۱۲۰,۰۰۰ ریال
2102TX00 (پترو 360) ۱۲۱,۵۰۰ ریال
2102TX00 (پترو 360) ۱۲۰,۰۰۰ ریال