Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
3840 تبریز ۱۱۰,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
n50 قائد بصير ۲۲۲,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
10720 قائد بصير ۲۴۲,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
1922T لاله ۱۲۱,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
1922T لاله ۱۲۲,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
ABS تبریز ۲۱۳,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
10415 قائد بصير ۲۴۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
s65 اروند ۱۲۴,۶۰۰ ریال 2 روز گذشته
ZR230 نويد زرشيمي ۱۶۸,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
Mr230 مارون ۱۶۸,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
EP548R پلي پروپيلن جم ۱۷۲,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
G1551 تخت جمشید ۱۲۶,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
1540 تبریز ۱۲۶,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
7240 تبریز ۱۴۰,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
552R مارون ۱۶۲,۷۰۰ ریال 2 روز گذشته
HP552R شازند ۱۶۲,۷۰۰ ریال 2 روز گذشته
HP552R پلي پروپيلن جم ۱۶۲,۷۰۰ ریال 2 روز گذشته
C30S مارون ۱۴۱,۵۰۰ ریال 2 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 30 دی ماه 1398 ،01:05 ب.ظ۲۳۹,۰۰۰ ریال
 • 23 دی ماه 1398 ،01:00 ب.ظ۲۴۸,۰۰۰ ریال
 • 18 دی ماه 1398 ،01:08 ب.ظ۲۴۳,۰۰۰ ریال
 • 17 دی ماه 1398 ،01:19 ب.ظ۲۴۳,۰۰۰ ریال
 • 15 دی ماه 1398 ،01:01 ب.ظ۲۴۵,۰۰۰ ریال
 • 14 دی ماه 1398 ،12:50 ب.ظ۲۴۲,۰۰۰ ریال
 • 10 دی ماه 1398 ،04:30 ق.ظ۲۴۵,۰۰۰ ریال
 • 9 دی ماه 1398 ،04:35 ق.ظ۲۴۰,۰۰۰ ریال
 • 8 دی ماه 1398 ،12:29 ب.ظ۲۴۱,۹۸۰ ریال
 • 7 دی ماه 1398 ،01:58 ب.ظ۲۴۲,۰۰۰ ریال
 • 2 دی ماه 1398 ،01:24 ب.ظ۲۴۲,۰۰۰ ریال
 • 1 دی ماه 1398 ،01:00 ب.ظ۲۴۲,۰۰۰ ریال
 • 27 آذر ماه 1398 ،01:27 ب.ظ۲۴۰,۰۰۰ ریال
 • 25 آذر ماه 1398 ،12:44 ب.ظ۲۴۰,۰۰۰ ریال
 • 24 آذر ماه 1398 ،01:20 ب.ظ۲۳۹,۰۰۰ ریال
 • 24 آذر ماه 1398 ،01:20 ب.ظ۲۳۹,۰۰۰ ریال
 • 24 آذر ماه 1398 ،01:20 ب.ظ۲۳۹,۰۰۰ ریال
 • 24 آذر ماه 1398 ،01:20 ب.ظ۲۳۹,۰۰۰ ریال
 • 18 آذر ماه 1398 ،12:45 ب.ظ۲۴۰,۰۰۰ ریال
 • 17 آذر ماه 1398 ،12:51 ب.ظ۲۴۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
10417 (پترو 360) ۲۳۹,۰۰۰ ریال
10417 (پترو 360) ۲۴۸,۰۰۰ ریال
10417 (پترو 360) ۲۴۳,۰۰۰ ریال
10417 (پترو 360) ۲۴۳,۰۰۰ ریال
10417 (پترو 360) ۲۴۵,۰۰۰ ریال
10417 (پترو 360) ۲۴۲,۰۰۰ ریال
10417 (پترو 360) ۲۴۵,۰۰۰ ریال
10417 (پترو 360) ۲۴۰,۰۰۰ ریال
10417 (پترو 360) ۲۴۱,۹۸۰ ریال
10417 (پترو 360) ۲۴۲,۰۰۰ ریال