Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
3840 تبریز ۱۱۰,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
n50 قائد بصير ۲۲۲,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
10720 قائد بصير ۲۴۲,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
1922T لاله ۱۲۱,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
1922T لاله ۱۲۲,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
ABS تبریز ۲۱۳,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
10415 قائد بصير ۲۴۵,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
s65 اروند ۱۲۴,۶۰۰ ریال 1 روز گذشته
ZR230 نويد زرشيمي ۱۶۸,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
Mr230 مارون ۱۶۸,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
EP548R پلي پروپيلن جم ۱۷۲,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
G1551 تخت جمشید ۱۲۶,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
1540 تبریز ۱۲۶,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
7240 تبریز ۱۴۰,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
552R مارون ۱۶۲,۷۰۰ ریال 1 روز گذشته
HP552R شازند ۱۶۲,۷۰۰ ریال 1 روز گذشته
HP552R پلي پروپيلن جم ۱۶۲,۷۰۰ ریال 1 روز گذشته
C30S مارون ۱۴۱,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

تعداد قیمت های ثبت شده برای محصول : 20 قیمت

 • 2 بهمن ماه 1398 ،12:56 ب.ظ۱۳۰,۵۰۰ ریال
 • 1 بهمن ماه 1398 ،12:58 ب.ظ۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • 30 دی ماه 1398 ،12:58 ب.ظ۱۲۹,۰۰۰ ریال
 • 29 دی ماه 1398 ،12:46 ب.ظ۱۲۹,۰۰۰ ریال
 • 28 دی ماه 1398 ،01:00 ب.ظ۱۲۸,۰۰۰ ریال
 • 25 دی ماه 1398 ،12:53 ب.ظ۱۲۸,۸۰۰ ریال
 • 24 دی ماه 1398 ،12:41 ب.ظ۱۳۰,۵۰۰ ریال
 • 23 دی ماه 1398 ،12:52 ب.ظ۱۳۱,۰۰۰ ریال
 • 22 دی ماه 1398 ،01:00 ب.ظ۱۳۲,۰۰۰ ریال
 • 21 دی ماه 1398 ،12:48 ب.ظ۱۳۳,۴۸۰ ریال
 • 18 دی ماه 1398 ،01:02 ب.ظ۱۳۶,۰۰۰ ریال
 • 17 دی ماه 1398 ،01:13 ب.ظ۱۳۴,۰۰۰ ریال
 • 15 دی ماه 1398 ،12:55 ب.ظ۱۳۲,۰۰۰ ریال
 • 9 دی ماه 1398 ،04:25 ق.ظ۱۲۲,۰۰۰ ریال
 • 8 دی ماه 1398 ،12:21 ب.ظ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • 7 دی ماه 1398 ،01:27 ب.ظ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • 4 دی ماه 1398 ،01:15 ب.ظ۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • 3 دی ماه 1398 ،12:55 ب.ظ۱۲۰,۵۰۰ ریال
 • 2 دی ماه 1398 ،01:10 ب.ظ۱۲۰,۴۸۰ ریال
 • 1 دی ماه 1398 ،12:50 ب.ظ۱۱۸,۹۸۰ ریال

اطلاعات تامین کننده

جدیدترین قیمت ها
0075 (پترو 360) ۱۳۰,۵۰۰ ریال
0075 (پترو 360) ۱۳۰,۰۰۰ ریال
0075 (پترو 360) ۱۲۹,۰۰۰ ریال
0075 (پترو 360) ۱۲۹,۰۰۰ ریال
0075 (پترو 360) ۱۲۸,۰۰۰ ریال
0075 (پترو 360) ۱۲۸,۸۰۰ ریال
0075 (پترو 360) ۱۳۰,۵۰۰ ریال
0075 (پترو 360) ۱۳۱,۰۰۰ ریال
0075 (پترو 360) ۱۳۲,۰۰۰ ریال
0075 (پترو 360) ۱۳۳,۴۸۰ ریال