Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
F7000 مهر ۸۴,۸۰۰ ریال 1 روز گذشته
0209AA امیر کبیر ۷۱,۸۰۰ ریال 1 روز گذشته
RP340R پلي پروپيلن جم ۱۰۲,۰۰۰ ریال 1 روز گذشته
G1551 تخت جمشید ۷۶,۳۰۰ ریال 1 روز گذشته
552R مارون ۹۰,۸۰۰ ریال 1 روز گذشته
HP510L پلي پروپيلن جم ۹۰,۵۰۰ ریال 1 روز گذشته
HP552R شازند ۹۰,۸۰۰ ریال 1 روز گذشته
HP552R پلي پروپيلن جم ۹۰,۸۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 کرمانشاه ۸۳,۱۰۰ ریال 1 روز گذشته
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
EP440L پلي پروپيلن جم ۷۸,۸۰۰ ریال 1 روز گذشته
F7000 مهر ۸۴,۳۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 کرمانشاه ۸۳,۲۰۰ ریال 1 روز گذشته
0035 بندر امام ۸۹,۲۰۰ ریال 1 روز گذشته
BL3 جم ۸۴,۲۰۰ ریال 1 روز گذشته
1540 تبریز ۷۹,۲۰۰ ریال 1 روز گذشته
2420H امیر کبیر ۶۸,۸۰۰ ریال 2 روز گذشته
F7000 مهر ۸۵,۰۰۰ ریال 2 روز گذشته
0209AA امیر کبیر ۷۱,۷۰۰ ریال 2 روز گذشته
مشاهده کامل لیست قیمت ها

قیمت مواد اولیه پتروشیمی

  • تعداد نمایش :
  • انتخاب محدوده مکانی :
  • مرتب سازی بر اساس :
ردیف عنوان گروه محصول قیمت - ریال ساعت تاریخ خرید و جزئیات شهر ارسال تیکت
1 F7000 مهر موجود:۸۴,۸۰۰ 01:55 ب.ظ 1397/04/28 مشاهده اطلاعات مشهد Alternate Text Alternate Text
2 0209AA امیر کبیر موجود:۷۱,۸۰۰ 01:54 ب.ظ 1397/04/28 مشاهده اطلاعات مشهد Alternate Text Alternate Text
3 RP340R پلي پروپيلن جم موجود:۱۰۲,۰۰۰ 12:44 ب.ظ 1397/04/28 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
4 G1551 تخت جمشید موجود:۷۶,۳۰۰ 12:43 ب.ظ 1397/04/28 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
5 552R مارون موجود:۹۰,۸۰۰ 12:43 ب.ظ 1397/04/28 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
6 HP510L پلي پروپيلن جم موجود:۹۰,۵۰۰ 12:42 ب.ظ 1397/04/28 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
7 HP552R شازند موجود:۹۰,۸۰۰ 12:42 ب.ظ 1397/04/28 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
8 HP552R پلي پروپيلن جم موجود:۹۰,۸۰۰ 12:42 ب.ظ 1397/04/28 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
9 BL3 کرمانشاه موجود:۸۳,۱۰۰ 12:41 ب.ظ 1397/04/28 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
10 EP440L پلي پروپيلن جم کف:۷۷,۴۰۰موجود:۷۸,۸۰۰ 12:38 ب.ظ 1397/04/28 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
11 F7000 مهر موجود:۸۴,۳۰۰ 12:37 ب.ظ 1397/04/28 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
12 BL3 کرمانشاه کف:۸۲,۵۰۰موجود:۸۳,۲۰۰ 12:36 ب.ظ 1397/04/28 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
13 0035 بندر امام موجود:۸۹,۲۰۰ 12:36 ب.ظ 1397/04/28 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
14 BL3 جم موجود:۸۴,۲۰۰ 12:36 ب.ظ 1397/04/28 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
15 1540 تبریز موجود:۷۹,۲۰۰ 12:36 ب.ظ 1397/04/28 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
16 2420H امیر کبیر موجود:۶۸,۸۰۰ 02:23 ب.ظ 1397/04/27 مشاهده اطلاعات مشهد Alternate Text Alternate Text
17 F7000 مهر موجود:۸۵,۰۰۰ 02:20 ب.ظ 1397/04/27 مشاهده اطلاعات مشهد Alternate Text Alternate Text
18 0209AA امیر کبیر موجود:۷۱,۷۰۰ 02:17 ب.ظ 1397/04/27 مشاهده اطلاعات مشهد Alternate Text Alternate Text
19 22B02 مهاباد موجود:۶۵,۰۰۰ 02:15 ب.ظ 1397/04/27 مشاهده اطلاعات مشهد Alternate Text Alternate Text
20 HCH5110 آریا ساسول کف:۸۳,۸۰۰ 01:57 ب.ظ 1397/04/27 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
21 0200 بندر امام موجود:۷۱,۴۰۰ 01:56 ب.ظ 1397/04/27 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
22 0075 بندر امام کف:۸۱,۸۰۰موجود:۸۲,۳۰۰ 01:56 ب.ظ 1397/04/27 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
23 BL4 جم کف:۸۱,۰۰۰موجود:۸۲,۵۰۰ 01:53 ب.ظ 1397/04/27 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
24 HP550J پلي پروپيلن جم موجود:۹۱,۰۰۰ 01:52 ب.ظ 1397/04/27 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
25 Z30S شازند موجود:۹۶,۰۰۰ 01:51 ب.ظ 1397/04/27 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
26 BG820N شهید تندگويان کف:۱۴۷,۲۰۰ 01:28 ب.ظ 1397/04/27 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
27 BG820S شهید تندگويان موجود:۱۴۸,۰۰۰ 01:28 ب.ظ 1397/04/27 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
28 BG780S شهید تندگويان موجود:۱۴۸,۰۰۰ 01:27 ب.ظ 1397/04/27 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
29 Z30S مارون موجود:۱۰۴,۳۰۰ 01:25 ب.ظ 1397/04/27 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
30 C30S مارون موجود:۹۱,۲۰۰ 01:25 ب.ظ 1397/04/27 مشاهده اطلاعات تهران Alternate Text Alternate Text
موارد بیشتر