Alternate Text

قیمت های به روز شده توسط تامین کنندگان

عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
X30G مارون ۱۳۹,۰۰۰ ریال 1 دقیقه پیش
G1551 تخت جمشید ۱۲۵,۰۰۰ ریال 1 دقیقه پیش
1540 تبریز ۱۲۶,۰۰۰ ریال 1 دقیقه پیش
7240 تبریز ۱۴۰,۰۰۰ ریال 1 دقیقه پیش
EP440L پلي پروپيلن جم ۱۷۴,۰۰۰ ریال 2 دقیقه پیش
HP550J پلي پروپيلن جم ۱۳۹,۰۰۰ ریال 2 دقیقه پیش
HP510L پلي پروپيلن جم ۱۴۱,۰۰۰ ریال 2 دقیقه پیش
HP552R شازند ۱۶۲,۵۰۰ ریال 2 دقیقه پیش
552R مارون ۱۶۲,۵۰۰ ریال 2 دقیقه پیش
عنوان دسته بندی قیمت تاریخ
HP552R پلي پروپيلن جم ۱۶۲,۵۰۰ ریال 2 دقیقه پیش
C30S مارون ۱۴۲,۰۰۰ ریال 2 دقیقه پیش
Z30G مارون ۱۶۱,۸۰۰ ریال 3 دقیقه پیش
Z30S شازند ۱۶۲,۵۰۰ ریال 3 دقیقه پیش
Z30S مارون ۱۶۲,۵۰۰ ریال 4 دقیقه پیش
0209AA امیر کبیر ۱۲۷,۰۰۰ ریال 4 دقیقه پیش
0209AA شازند ۱۲۴,۰۰۰ ریال 4 دقیقه پیش
22B02 مهاباد ۱۱۱,۵۰۰ ریال 1 ساعت پیش
22B03 مهاباد ۱۱۰,۰۰۰ ریال 1 ساعت پیش
مشاهده کامل لیست قیمت ها

قیمت مواد پتروشیمی چگونه تعیین می شوند